LG LHB745

LG LHB745 käyttöohje

 • www.lg.com
  3D Blu-ray™ /
  DVD Home
  Cinema System
  LHB745/LHA845
  ENGLISH | SIMPLE MANUAL
  To view the instructions of advanced features, visit
  http://www.lg.com and then download Owner’s Manual.
  Some of the content in this manual may differ from
  your unit.
  CEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD
  Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete
  na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i
  uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu
  tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
  SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA
  Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie,
  navštívte http://www.lg.com a potom si prevezmite
  Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa
  môže líšiť od vašej jednotky.
  ROMÂNÃ | MANUAL SIMPLU
  Pentru a vedea instrucţiunile funcţiilor avansate, vizitaţi
  pagina http://www.lg.com şi descărcaţi Manualul de
  utilizare. Este posibil ca o parte din conţinutul acestui
  manual să difere de unitatea dvs.
  POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA
  Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę
  odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję
  obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą
  się różnić od urządzenia rzeczywistego.
  FM antenna
  Speaker cables
  TV Connection (HDMI OUT)
  Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) /
  Conexiune TV (HDMI OUT) / Podłączenie telewizora (HDMI OUT)
  Using HOME menu
  Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV /
  Utilizarea meniului HOME / Korzystanie z menu HOME
  a
  Plays video content. /
  ehraje video. /
  Prehráva obrazový obsah. /
  Redă conţinuturi video. /
  Odtwarza zawartość wideo.
  b
  Plays photo content. /
  Zobrazí fotograe. /
  Prehráva fotograe. /
  Redă conţinuturi foto. /
  Odtwarza zdjęcia.
  c
  Plays audio content. /
  ehraje audio. /
  Prehráva zvukový obsah. /
  Redă conţinuturi audio. /
  Odtwarza zawartość audio.
  d
  Displays the Premium Home screen. /
  Zobrazuje obrazovku Premium Home. /
  Zobrazuje obraz Premium Home. /
  Aşează ecranul Premium Home. /
  Wyświetla ekran Premium Home.
  e
  Changes input mode. /
  Změní vstupní režim. /
  Slúži na zmenu vstupného režimu. /
  Schimbă modul de intrare. /
  Przełącza między źródłami wejściowymi.
  f
  Adjusts the system settings. /
  Upravuje nastavení. /
  Slúži na úpravu systémových nastavení. /
  Modică setările sistemului. /
  Ustawienia systemu.
  a b c d e f
  c
  b
  Displays all linked devices. /
  Zobrazí se všechna připojená zařízení. /
  Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. /
  Aşează toate dispozitivele legate. /
  Wyświetla wszystkie urządzenia połączone.
  Selects video, photo or audio content. /
  Vybere video, fotograi nebo audio obsah. /
  Umožňuje voľbu videa, fotograe alebo zvukového
  obsahu. /
  Selectează conţinut video, foto sau audio. /
  Wybiera zwartość wideo, foto lub audio.
  Displays the le or folder on linked device. /
  Zobrazí se soubor nebo složka připojeného zařízení. /
  Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom
  zariadení. /
  Aşează şierul sau folderul de pe dispozitivul legat. /
  Wyświetla plik lub folder na urządzeniu połączonym.
  a
  Disc, Data Playback
  Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov /
  Redare disc cu date / Płyta, odtwarzanie danych
  For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
  U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. /
  V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM aDVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. /
  La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi DVD-ROM, redarea începe automat. /
  Dla większości płyt Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
  ,
  Wireless Network Connection
  Bezdrátové síťové připojení / Bezdrôtové pripojenie siete /
  Conexiune wireless la reţea / Bezprzewodowe połączenie sieciowe
  Wired Network Connection
  Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete /
  Conexiune la reţea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe
  TV Connection (OPTICAL IN)
  Televizní připojení (OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) /
  Conexiune TV (OPTICAL IN) / Podłączenie telewizora (OPTICAL IN)
  a
  b
  Speaker Connection
  Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov /
  Conectarea difuzoarelor / Podłączenie głośników
  Start the speaker test. / Spusťte test reproduktorů. /
  Spusťte test reproduktora. / Începeţi testul difuzorului. /
  Uruchom test głośnika.
  Stop the speaker test and select [Next]. / Zastavte test
  reproduktorů a vyberte položku [DALŠÍ]. / Zastavte test
  reproduktora a zvoľte [Ďalší]. / Opriţi testul difuzorului şi
  selectaţi [Următotor]. / Zatrzymaj test głośnika i wybierz
  [Nast.].
  Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
  Nastavte [Připojení zvuku televize] a vyberte položku
  [DALŠÍ]. / Nastavte funkciu [Pripojenie zvuku z TV] a
  zvoľte [Ďalší]. / Conguraţi [Conectare sunet TV.], după
  care selectaţi [Următotor]. / Konfiguracja [Łączenie z TV
  Sound] i wybierz [Nast.].
  Follow the directions for the initial setup displayed on
  the screen. / Postupujte podle pokynů pro počáteční
  nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov
  na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmaţi
  direcţiile pentru congurarea iniţială aşată pe ecran. /
  Postępuj zgodnie ze wskazówkami dla pierwszej
  konguracji pojawiającymi się na ekranie.
  Initial Setup
  Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie /
  Congurare iniţială / Konguracja początkowa
  TV
  OPTICAL OUT
  TV
  c
  a
  Check the network connection and settings. /
  Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. /
  Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete. /
  Vericați conexiunea de rețea și setările. /
  Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia.
  Run the program, and set the share folder you want. /
  Spusťte tento program a nastavte sdílení požadované
  složky. /
  Spustite program a nastavte požadovaný zdieľaný
  priečinok. /
  Porniți programul și setați șierul de partajare dorit. /
  Uruchom ten program i ustaw żądany folder
  udostępniony.
  b
  Network Playback
  Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete /
  Redare în reţea / Odtwarzanie sieciowe
  SmartShare PC software Installation (DLNA)
  Instalace softwaru SmartShare PC (DLNA) / Inštalácia počítačového softvéru
  SmartShare (DLNA) / Instalarea software-ului PC SmartShare (DLNA) / Instalacja
  oprogramowania SmartShare PC (DLNA)
  SmartShare Network Playback (DLNA)
  ehrávání sítě pomocí funkce SmartShare (DLNA) / Sieťové prehrávanie SmartShare
  (DLNA) / Redare rețea SmartShare (DLNA) / Odtwarzanie sieciowe SmartShare (DLNA)
  b
  Router
  Router
  Smerovač
  Router
  Router
  Access Point
  Přístupový bod
  Prístupový bod
  Punct de acces (AP)
  Punkt dostępowy
  Cable Modem
  Kabelový modem
  Káblový modem
  Modem cu cablu
  Modem kablowy
  a
  Access Point
  Přístupový bod
  Prístupový bod
  Punct de acces (AP)
  Punkt dostępowy
  Cable Modem
  Kabelový modem
  Káblový modem
  Modem cu cablu
  Modem kablowy
  Device that support MTP /
  Zařízení, které podporuje protokol MTP /
  Zariadenie s podporou MTP /
  Aparat care suportă MTP /
  Urządzenie, które obsługuje MTP
  Install SmartShare PC software. /
  Nainstalujte SmartShare PC software. /
  Nainštalujte počítačový softvér SmartShare. /
  Instalaţi software-ul PC SmartShare. /
  Zainstaluj oprogramowanie SmartShare PC.
  Front Left Speaker /
  ední levý reproduktor /
  Ľavý predný reproduktor /
  Difuzor faţă stânga /
  Głośnik przedni lewy
  Center Speaker /
  Středový reproduktor /
  Stredný
  reproduktor /
  Difuzorul central /
  Głośnik środkowy
  Front Right Speaker /
  ední pravý reproduktor /
  Pravý predný reproduktor /
  Difuzor faţă dreapta /
  Głośnik przedni prawy
  Surround Right Speaker /
  Surround pravý reproduktor /
  Pravý priestorový reproduktor /
  Difuzor surround dreapta /
  Głośnik Surround prawy
  Surround Left Speaker /
  Surround levý reproduktor /
  Ľavý priestorový reproduktor /
  Difuzor surround stânga /
  Głośnik Surround lewy
  Subwoofer /
  Subwoofer /
  Subwoofer /
  Subwoofer /
  Subwoofer
  Unit / Jednotka /
  Jednotka / Unitate /
  Jednostka
  LHB745-DT.BEUSLLK_BDEULLK_SIMPLE_3.indd 1 2015-03-25 �� 3:19:45

Onko teillä kysyttävää LG LHB745 ?

Kysy kysymys muilta LG LHB745 omistajilta täällä. Tarjoa selkeä ja kattava kuvaus ongelmastasi ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin esittelet ongelman ja kysymyksen, sitä helpompi muilla LG LHB745 omistajilla on tarjota sinulle hyvä vastaus.

Katso täältä ilmaiseksi LG LHB745 manuaalia. Oletko lukenut manuaalin, mutta se ei vastaa kysymykseesi? Tällöin voit kysyä kysymyksen tällä sivustolla muilta LG LHB745 omistajilta.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki LG
Malli LHB745
Tuote Kotiteatteri
EAN 8806087226164
Kieli Englanti, Puola, Tšekki, Romanialainen, Slovakki
Tiedoston tyyppi PDF
Optinen asema
Optisen levyn soitin Blu-Ray-soitin
Tuetut levytyypit BD, BD-R, BD-RE, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Optisten levyjen lukumäärä 1levyt
Toistolevyn formaatti Blu-Ray audio, Blu-Ray video, CD audio, CD video
Muut ominaisuudet
Sisäinen HDD
Apple telakointi-yhteensopivuus Ei tuettu
x.v.Color tuki
Syvien värien tuki
Näyttö FLD
Integroitu TV-viritin
Video
3D
Tuetut videomuodot AVI, MKV, MP4, VOB
Full HD
Videon D/A-muunnin (DAC) 12-bit/148MHz
2D-3D-muunnin
Ääni
Nimellisteho RMS 1200W
Äänilähdön kanavat 5.1
Äänidekooderit Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD HR
Tuetut ääniformaatit AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA
Radio
FM-radio
Tuetut radiotaajuuskaistat FM
Sisältää RDS -virittimen
RDS-ominaisuudet CT, PS, PTY, RT
Esiasennettujen asemien määrä 50
Etukaiutin
Etukaiuttimien RMS-teho 388W
Keskikaiutin
Keskikaiuttimen RMS-teho 194W
Satelliittikaiutin
Satelliittikaiuttimien RMS-teho 388W
Langattomat satelliittikaiuttimet
Subwoofer
Subwooferin RMS-teho 230W
Langaton alibassokaiutin
Tekniset tiedot
Tuotteen väri Musta
Karaoke
Verkko
Wi-Fi
Bluetooth
Ethernet LAN
Pakkauksen sisältö
Kaukosäädin
Liitettävyys
HDMI in 2
HDMI-lähtöjen lukumäärä 1
SCART-liitinten määrä 0
USB-porttien määrä 1
Komponenttivideo ulos (YPbPr/YCbCr) 0
S-Video ulostulo 0
Ääni sisään (V,O) 1
Digitaalinen koaksiaaliaudio sisään 0
Optinen digitaalinen ääni sisään 1
Digitaalisen äänen optinen lähtö 0
Ethernet LAN (RJ-45) -portit 1
Digitaalisen äänen koaksiaali lähtö 0
USB-versio 2.0
- 0
Paino ja mitat
Keskusyksikön koko (LxSxK) 410 x 260 x 55mm
Etukaiuttimen mitat (LxSxK) 290 x 290 x 1150mm
Keskikaiuttimen mitat (LxSxK) 342.5 x 87 x 86mm
Satelliittikaiuttimen mitat (LxSxK) 100.5 x 95 x 148mm
Subwooferin mitat (LxSxK) 191 x 318 x 388.5mm
Virranhallinta
Virrankulutus 130W
Virrankulutus valmiustilassa 0.5W
Pakkaustiedot
Pakkauksen koko 989 x 318 x 436mm
Pakkauksen paino 21300g
Sertifikaatit
Sertifioitu DLNA
Näyttö
Sisäänrakennettu näyttö

Myynnissä

  Liittyvät tuotteet

  Kotiteatteri LG