Logitech BCC950 käyttöohje

Katso täältä ilmaiseksi Logitech BCC950 manuaalia. Oletko lukenut manuaalin, mutta se ei vastaa kysymykseesi? Tällöin voit kysyä kysymyksen tällä sivustolla muilta Logitech BCC950 omistajilta.

BCC950 ConferenceCam
Addendum
English
Additional package contents
• USBpowercable
ThisUSBcableprovidesanoptionalpowerconnectionfor
theConferenceCam.PlugthecableintoacomputerUSBport
andintothespeakerphonebase.
Warning:DonotplugthisUSBcableintoanon-powered
USBportorhubbecauseitcouldpreventyourConferenceCam
fromfunctioningproperly.
Deutsch
Zusätzlicher Inhalt
• USB-Netzkabel
ÜberdasUSB-KabelkanndieConferenceCamoptional
mitStromversorgtwerden.SchließenSiedasKabel
aneinenUSB-AnschlussdesComputersundandenSockel
mitderFreisprecheinrichtungan.
Warnung: SteckenSiedasUSB-KabelnichtineinenUSB-
AnschlussoderHubohneStromversorgung,dadadurch
dieFunktionalitätderConferenceCambeeinträchtigt
werdenkönnte.
Français
Contenu supplémentaire
• Câbled’alimentationUSB
CecâbleUSBfournitunesourced’alimentation(facultative)
pourledispositifConferenceCam.Branchezlecâbledans
leportUSBd’unordinateuretdanslabaseduhaut-parleur.
Avertissement: brancherlecâbleUSBsurunportouhubUSB
nonalimentéestsusceptibled’empêcherlebonfonctionnement
dudispositifConferenceCam.
Italiano
Ulteriore contenuto della confezione
• CavodialimentazioneUSB
UtilizzarequestocavoUSBperfornireun’alimentazione
facoltativaperConferenceCam.InserireilcavoinunaportaUSB
delcomputerenellabasedeltelefonoconvivavoce.
Attenzione: noncollegarequestocavoaunaportaUSBnon
alimentataoaunhubpoichélaConferenceCampotrebbenon
funzionarecorrettamente.
Español
Contenido adicional de la caja
• CabledealimentaciónUSB
EstecableUSBofreceunaconexióndealimentaciónopcional
paraConferenceCam.ConecteelcableaunpuertoUSB
delordenadoryalabasedelteléfonomanoslibres.
Advertencia: noconecteestecableUSBaunpuerto
oconcentradorUSBsinalimentaciónporquepodríaimpedir
elcorrectofuncionamientodeConferenceCam.
Português
Conteúdo adicional da embalagem
• CabodealimentaçãoUSB
EstecaboUSBofereceumaligaçãoopcionaldealimentação
paraaConferenceCam.LigueocaboaumaportaUSB
docomputadoreàbasedeumaltifalante.
Aviso: NãoligueocaboUSBaumaportaUSBsemalimentação
ouaumconcentradorUSBpoispodeimpedirofuncionamento
correctodasuaConferenceCam.
Nederlands
Aanvullende inhoud van pakket
• USB-stroomkabel
DezeUSB-kabelfungeertalseenextrastroomverbinding
voordeConferenceCam.SluitdekabelaanopeenUSB-poort
vandecomputerenophetvoetstukvandespeakerphone.
Waarschuwing: SluitdezeUSB-kabelnietaanopeenUSB-
poortof-hubzondervoeding.UwConferenceCamwerktdan
mogelijknietnaarbehoren.
Contact
address
Contact
address
Contact
address

Onko teillä kysyttävää Logitech BCC950 ?

Kysy kysymys muilta Logitech BCC950 omistajilta täällä. Tarjoa selkeä ja kattava kuvaus ongelmastasi ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin esittelet ongelman ja kysymyksen, sitä helpompi muilla Logitech BCC950 omistajilla on tarjota sinulle hyvä vastaus.

Hei, Käytän BCC950 Logitech-webbikameraa videointiin. Voiko kaukosäädintä käyttää nauhoituksen aloittamiseen ja pysäyttämiseen? Ystävällisesti Johanna Kononow

Johanna Kononow, 2017-01-13 15:26:00

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Logitech
Malli BCC950
Tuote Web-kamera
EAN 97855088024
Kieli Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Norja, Suomalainen, Kreikka
Tuoteryhmä Web-kamerat
Tiedoston tyyppi PDF
Suorituskyky
Megapikselit -MP
Suurin kuvataajuus 30fps
Videon enimmäisresoluutio -pikseliä
Full HD
Tuetut videomuodot H.264
Tuetut videomoodit 1080p
Valokuva-ominaisuus -
Kuvan enimmäistarkkuus -pikseliä
Automaattinen tarkennus
Zoomaus-ominaisuus
Plug & Play -yhteensopiva
Suunnittelu
Kiinteä mikrofoni
Sisäänrakennettu salama
Tuotteen väri Musta
Kiinnitystyyppi Stand
Käyttöliittymä -
Kiertoalue 0 - 180°
Paino ja mitat
Tuotteen leveys 154.2mm
Tuotteen syvyys 344.7mm
Tuotteen korkeus 146.9mm
Paino 568g
Muut ominaisuudet
Syvyys 13.57 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3162 16 18
Korkeus 5.78 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3162 16 18
Leveys 6.07 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3162 16 18
Objektiivijärjestelmä Carl Zeiss
Logitech ConferenceCam HD BCC950
Logitech ConferenceCam HD BCC950
EUR 164.16 - Proshop.fi
Logitech BCC950 Conference Cam HD-Video
Logitech BCC950 Conference Cam HD-Video
EUR 212.45 - Data-systems.fi
Logitech BCC950 ConferenceCam videoneuvottelukamera
Logitech BCC950 ConferenceCam videoneuvottelukamera
EUR 255 - Karkkainen.com