Omron M2 käyttöohje

Omron M2
8.9 · 18
PDF käyttöohje
 · 2 sivua
Suomalainen
käyttöohjeOmron M2

Johdanto

Kiitämme OMRON M2:n, automaattisen olkavarren verenpainemittarin hankinnasta.
OMRON M2 on pienikokoinen, täysautomaattinen, oskillometrisellä periaatteella
toimiva verenpainemittari. Se mittaa verenpaineen ja pulssin helposti ja nopeasti.
Laitteen edistynyt ”IntelliSense”-tekniikka mahdollistaa miellyttävän ja kontrolloidun
täyttämisen ilman paineen esiasetusta tai uudelleentäyttämistä.
Käyttötarkoitus
Tämä laite on digitaalinen mittari, joka on tarkoitettu verenpaineen ja pulssin
mittaamiseen aikuisilla potilailla, jotka pystyvät ymmärtämään tämän käyttöohjeen.
Laitteeseen sopivat olkavarren ympärysmitat on merkitty mansettiin. Laite havaitsee
epäsäännöllisen sydämenrytmin mittauksen aikana ja antaa varoitussignaalin
mittaustuloksen yhteydessä. Se on tarkoitettu pääasiassa kotikäyttöön.
Noudata näitä käyttöohjeita tarkkaan turvallisuutesi takia.
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. KYSY LÄÄKÄRILTÄSI lisätietoja omasta
verenpaineestasi.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Varoitus: osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei vältetä.
(Yleiskäyttö)
ÄLÄ muuta lääkitystä tämän verenpainemittarin mittaustulosten perusteella.
Noudata lääkärin määräämää lääkitystä. Vain lääkärillä on kelpoisuus
diagnosoida ja hoitaa korkeaa verenpainetta.
Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät laitetta johonkin seuraavista:
ennenaikaiset eteis- tai kammiolyönnit, eteisvärinä ja muut yleiset rytmihäiriöt,
valtimonkovettumatauti, heikko perfuusio, diabetes, ikä, raskaus,
raskausmyrkytys ja munuaissairaudet. Huomaa, että potilaan liikkuminen, tärinä
ja värinä voivat vaikuttaa mittauslukemaan.
Älä käytä laitetta loukkaantuneeseen tai hoitoa saavaan käteen.
Lopeta laitteen käyttö ja keskustele lääkärin kanssa, jos koet ihoärsytystä tai
muita vaivoja.
Älä kiinnitä mansettia käsivarteen tiputuksen tai verensiirron aikana.
Keskustele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä, jos kädessä on
laskimo-valtimo-suntti.
Älä käytä laitetta samanaikaisesti muiden sähköisten lääkinnällisten laitteiden (ME)
kanssa. Laite saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.
Älä käytä laitetta, jos samalla alueella on korkeataajuisia kirurgisia laitteita tai
magneettikuvaus- tai CT-laitteita tai jos ympäristön happipitoisuus on korkea.
Laite saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.
Ilmaletku tai verkkolaitteen kaapeli voi aiheuttaa pienten lasten tapaturmaisen
kuristumisen.
Laitteeseen sisältyvä pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisen, jos pienet
lapset nielaisevat osia vahingossa.
(Verkkolaitteen (lisävaruste) käyttö)
Älä käytä verkkolaitetta, jos laite tai virtajohto on vaurioitunut. Sammuta virta ja
irrota virtajohto välittömästi.
Kytke verkkolaite sopivaan jännitelähteeseen. Älä käytä monipaikkaista pistorasiaa.
Älä koskaan kytke virtajohtoa pistorasiaan tai irrota sitä siitä kädet märkinä.
Huomio: osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
lievän tai keskivaikean vamman käyttäjälle tai potilaalle, tai mittarin
tai muiden laitteiden vaurioitumisen, jos tilannetta ei vältetä.
(Yleiskäyttö)
Keskustele asiasta aina lääkärisi kanssa. Diagnoosin tekeminen itse ja hoidon
aloittaminen mittaustulosten perusteella on vaarallista.
Vaikeista verenvirtausongelmista tai verihäiriöistä kärsivien henkilöiden tulee
keskustella asiasta lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä, koska mansetin
täyttyminen voi aiheuttaa mustelmia.
Poista mansetti, jos se ei ala täyttymään mittauksen aikana.
Älä jätä laitetta valvomatta paikkaan, jossa on pieniä lapsia tai muita henkilöitä,
jotka eivät pysty ilmaisemaan suostumustaan.
Älä käytä laitetta muuhun kuin verenpaineen mittaamiseen.
Käytä vain tälle laitteelle tarkoitettua mansettia. Muiden mansettien käyttö voi
johtaa virheellisiin mittaustuloksiin.
Varmista, että 30 cm:n etäisyydellä laitteesta ei ole mittauksen aikana
matkapuhelimia tai muita sähkölaitteita, jotka muodostavat sähkömagneettisen
kentän. Laite saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.
Älä pura mittaria tai mansettia. Se saattaa johtaa virheelliseen lukemaan.
Laitetta ei saa käyttää tilassa, jossa on kosteutta tai jossa laitteeseen voi roiskua
vettä. Tämä saattaisi vahingoittaa laitetta.
Älä käytä laitetta liikkuvassa liikennevälineessä (esim. auto, lentokone).
Älä tee enempää mittauksia kuin on tarpeen. Se saattaa haitata veren virtausta ja
aiheuttaa mustelmia.
Ota yhteys lääkäriisi ennen laitteen käyttöä, jos sinulle on suoritettu
rinnanpoistoleikkaus.
Lue tämän käyttöohjeen kohta ”Jos systolinen paineesi on yli 210 mmHg”, jos
systolinen paineesi on yli 210 mmHg. Mansetti voi aiheuttaa mustelmia, jos se
täytetään vaadittua suurempaan paineeseen.
(Verkkolaitteen (lisävaruste) käyttö)
Työnnä pistotulppa kokonaan pistorasiaan.
Kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta, älä vedä virtajohdosta. Vedä pistotulppaa
turvallisesti.
Kun käsittelet virtajohtoa, varmista seuraavat asiat:
Pyyhi pistokkeesta pölyt.
Kun mittari ei ole käytössä, irrota sen virtajohto.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.
Käytä vain tälle laitteelle tarkoitettua OMRON-verkkolaitetta. Tukemattomien
verkkolaitteiden käyttö voi vaurioittaa laitetta ja/tai olla haitaksi laitteelle.
(Pariston käyttö)
Älä aseta paristojen napoja väärinpäin.
Käytä laitteessa vain neljää AA-kokoista alkali- tai mangaaniparistoa. Älä käytä
muun tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti.
Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä vähintään kolmeen kuukauteen.
Tuotteen paristoa on aina käytettävä mainitun käyttöiän mukaan.
Yleiset varotoimet
Älä taita mansettia tai ilmaletkua liikaa väkisin.
Älä taita tai kierrä ilmaletkua mittauksen aikana. Muuten seurauksena voi olla
verenkierron katkeamisen aiheuttama vakava tapaturma.
Irrota ilmaletkun liitin vetämällä mittarissa olevasta ilmaletkun liittimestä,
ei letkusta.
Älä pudota mittaria, tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
Älä täytä mansettia, ennen kuin se on kääritty olkavarren ympärille.
Älä käytä laitetta määritetyn ympäristön ulkopuolella. Se saattaa johtaa
virheelliseen lukemaan.
Lue luvun 6. Tekniset tiedot kohta Tärkeitä tietoja sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta (EMC) ja noudata kohdan ohjeita.
Lue luvun 6. Tekniset tiedot kohta Tuotteen oikea hävittäminen ja noudata kohdan
ohjeita, kun hävität laitetta tai sen käytettyjä osia tai lisävarusteita.
Varmista (esimerkiksi tarkkailemalla kohteena olevaa raajaa), että laite ei aiheuta
POTILAAN verenkierron pitkäkestoista heikkenemistä.
Jos laitetta säilytetään säilytyksen ja kuljetuksen enimmäis- tai
vähimmäislämpötilassa ja se siirretään 20 °C:n lämpötilaan, suosittelemme
odottamaan noin kaksi tuntia ennen laitteen käyttöä.

1. Laitteen osat ja toiminnot

Sisältöluettelo:

Mittari, mansetti, käyttöohje, säilytyskotelo, paristopakkaus,
verenpainekortti

Mittari:

Mansetti:

Näyttö:

1.1 Näytön symbolit:

Epäsäännöllisen sydämenrytmin
symboli ( )
Kun mittari havaitsee epäsäännöllisen
sydämenrytmin vähintään kahdesti
mittauksen aikana, epäsäännöllisen
sydämenrytmin symboli ( ) ilmestyy
näyttöön mittausarvojen yhteydessä.
Epäsäännöllinen sydämenrytmi on
sydämenrytmi, joka on 25 % alhaisempi
tai 25 % korkeampi kuin keskimääräinen
sydämenrytmi, joka havaitaan systolista ja diastolista verenpainetta mitattaessa.
Jos epäsäännöllisen sydämenrytmin symboli ( ) ilmestyy näyttöön
mittaustulosten yhteydessä, suosittelemme kysymään neuvoa lääkäriltä.
Noudata lääkärin ohjeita.
Mansetin kiinnitysohjeen symboli ( / )
Jos mansetti on kiinnitetty liian löysästi, arvoista voi tulla epäluotettavia. Jos
mansetti on kiinnitetty liian löysästi, mansetin kiinnitysohjeen symboli
ilmestyy näyttöön. Muussa tapauksessa ilmestyy näyttöön. Tämän
toiminnon avulla voidaan määrittää, onko mansetti kiinnitetty tarpeeksi tiukasti.
JNC7*-raportti suosittelee seuraavien suuntaviivojen noudattamista.
Nämä ovat verenpaineen tilastollisista arvoista.
* JNC7: The Seventh Report, 2003 Dec, of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of Hi Blood Pressure.

1.2 Ennen mittauksen tekemistä

Seuraavien ohjeiden noudattaminen varmistaa osaltaan tarkan lukeman
saamisen:
1. Vältä kylvyssä käyntiä, älä juo alkoholia tai kofeiinia, tupakoi, harrasta liikuntaa
äläkä syö 30 minuuttiin ennen mittausta.
2. Lepää vähintään 5 minuuttia ennen mittaamista.
3. Stressi nostaa verenpainetta. Vältä mittaamista stressaantuneena.
4. Mittaukset kannattaa tehdä hiljaisessa paikassa.
5. Poista tiukka vaatetus käsivarren ympäriltä.

2. Valmistelu

2.1 Paristojen asennus

1. Irrota paristolokeron kansi.

2. Aseta neljä AA-paristoa

paristolokeroon kuvatulla
tavalla.

3. Aseta paristolokeron kansi paikalleen.

Huomautuksia:
Kun näytössä näkyy pariston alhaisen varauksen symboli ( ), katkaise
mittarin virta ja vaihda kaikki paristot samalla kertaa. Pitkäkestoiset
alkaliparistot ovat suositeltavia.
Mittausarvot säilyvät muistissa, vaikka paristot vaihdetaan.
Toimitettujen paristojen käyttöikä voi olla lyhyempi.
Käytetyt paristot on hävitettävä kansallisten/paikallisten säädösten
mukaisesti.

3. Laitteen käyttö

3.1 Mansetin asetus

Poista tiukka vaatetus tai tiukasti kääritty hiha vasemman olkavarren ympäriltä.
Älä aseta mansettia paksujen vaatteiden päälle.

1. Työnnä ilmaletkun liitin huolellisesti

ilmaliitäntään.

2. Kierrä mansetti tukevasti

vasemman olkavartesi
ympärille.
Mansetin alareunan on oltava 1–2 cm
kyynärtaipeen yläpuolella. Ilmaletku
on käsivarren sisäsyrjässä ja linjassa
keskisormen kanssa.

3. Sulje ja kiinnitä

kangaskiinnikkeellä.
Huomautuksia:
Kun mittaat oikeasta käsivarresta, ilmaletku
on kyynärtaipeen sivulla. Varo asettamasta
käsivarttasi ilmaletkun päälle.
Oikean ja vasemman ranteen verenpaine
voivat erota toisistaan, ja siksi myös mittaustulokset voivat olla erilaisia.
OMRON suosittaa aina saman käden käyttämistä mittaukseen. Jos
mittauslukemat poikkeavat toisistaan huomattavasti, kysy lääkäriltä, kumpaa
kättä kannattaa käyttää mittaukseen.

3.2 Oikea istumistapa

Verenpainetta mitattaessa sinun tulee olla
rentoutunut ja istua mukavasti
miellyttävässä huoneenlämpötilassa.
Istu tuolilla jalat vierekkäin ja jalkapohjat
tasaisesti lattiaa vasten.
Istu selkä ja käsi tuettuina.
Mansetin tulee olla olkavarressa sydämen
tasolla.

3.3 Mittauksen ottaminen

Huomautuksia:
Peruuta mittaus painamalla
START/STOP-painiketta, jolloin mansetin ilma vapautuu.
Pysy paikallasi äläkä puhu mittauksen aikana.

1. Paina START/STOP-painiketta.

Mansetti alkaa täyttyä automaattisesti.

2. Poista mansetti.

3. Katkaise mittarista virta painamalla START/STOP-painiketta.

Mittari tallentaa mittaustuloksen automaattisesti muistiin.
Se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Huomaa: Odota 2–3 minuuttia, ennen kuin teet uuden mittauksen.
Odottaminen antaa valtimoille tilaisuuden palautua takaisin
mittausta edeltävään tilaan.
Keskustele asiasta lääkärisi kanssa. Diagnoosin tekeminen itse ja hoidon
aloittaminen mittaustulosten perusteella on vaarallista.

3.4 Muistitoiminnon käyttö

Mittari tallentaa automaattisesti enintään 30 mittaussarjatulosta.
Huomaa: Jos muisti on täynnä, mittari poistaa vanhimman arvon.
Muistiin tallennettujen mittausarvojen tarkastelu

1. Paina -painiketta.

Muistinumero näkyy sekunnin ajan, ennen kuin pulssi
tulee näkyviin.
Uusimman sarjan numero on ”1”.
Huomaa: Mansetin kiinnitysohjeen tulos ilmestyy näyttöön mittausarvojen
yhteydessä.

2. Paina -painiketta toistuvasti, jos haluat tarkastella muistiin

tallennettuja arvoja.
Huomaa: Jos muistissa ei ole mittaustuloksia, oikealla oleva
näyttö tulee esiin.
Kaikkien muistiin tallennettujen arvojen poistaminen

1. Paina muistipainiketta, kun muistisymboli ( ) ilmestyy

näyttöön.

2. Pidä -painike painettuna

ja paina samalla
START/STOP-painiketta yli
kolmen sekunnin ajan.
Huomaa: Muistiin tallennettuja arvoja ei voi poistaa osittain.

4. Virhesanomat ja vianetsintä

4.1 Virhesanomat

Älä vaurioita johtoa. Älä riko johtoa.
Älä peukaloi johtoa. Älä taivuta tai vedä johtoa väkisin.
Älä väännä johtoa. Älä kääri johtoa käytön aikana.
Älä purista johtoa. Älä aseta johtoa painavien esineiden alle.

Automaattinen

olkavarren

verenpainemittari

M2 (HEM-7121-E)
Käyttöohje
IM-HEM-7121-E-FI-03-12/2019
Julkaisupäivä: 2020-03-02
A. Näyttö
B. START/STOP
(käynnistys/pysäytys) -painike
C. Muistipainike
D. Paristolokero
E. Verkkolaitteen liitin
(lisävarusteena toimitettavalle
verkkolaitteelle)
F. Ilmaliitäntä
J. Muistisymboli
K. Systolinen verenpaine
L. Diastolinen verenpaine
M. Paristojen alhaisen varauksen symboli
N. Mansetin kiinnitysohje
O. Sydänrytmin symboli
(Vilkkuu mittauksen aikana.)
P. Epäsäännöllisen sydänrytmin symboli
Q. Verenpainetason ilmaisin
R. Pulssinäyttö/muistinumero
S. Tyhjennyssymboli
Verenpainetta koskevat yleiset suuntaviivat
Lievä hypertensio lääkärin
vastaanotolla
Hypertensio kotona
Systolinen verenpaine 120–139 mmHg 135 mmHg
Diastolinen verenpaine 80–89 mmHg 85 mmHg
D
F
E
A
C
B
F
H
G
G. Mansetti (olkavarren ympärys 22–32 cm)
H. Ilmaletkun liitin
I. Ilmaletku
K
L
M
J
O
Q
P
S
N
R
Normaali sydämenrytmiEpäsäännöllinen sydämenrytmi
Pitkä
Lyhyt
Verenpaine
Verenpaine
Pulssi
Pulssi
1–2 cm
Virhenäyttö Syy Ratkaisu
Epäsäännöllinen sydämenrytmi
havaittu.
Poista mansetti. Odota
2–3 minuuttia ja tee sitten uusi
mittaus.Toista osion 3.3 vaiheet.
Jos tämä virhe toistuu usein,
kerro siitä lääkärillesi.
Mansetti on liian löysällä.
Aseta mansetti tiukemmin.
Katso lisätietoja osiosta 3.1.
Paristojen varaus on alhainen.
Vaihda kuitenkin paristot uusiin
hyvissä ajoin.
Katso lisätietoja osiosta 2.1.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda paristot uusiin
välittömästi.
Katso lisätietoja osiosta 2.1.
Ilmaletkun liitin on irti.
Työnnä liitin tukevasti
paikalleen.
Katso lisätietoja osiosta 3.1.
Mansetti on liian löysällä.
Aseta mansetti tiukemmin.
Katso lisätietoja osiosta 3.1.
Mansetista vuotaa ilmaa.
Vaihda mansetti uuteen.
Katso lisätietoja osiosta 5.3.
Mansetin kiinnitysohje
ALOITUS TÄYTTÖ TYHJENNYS VALMIS
Jos systolinen paineesi on yli 210 mmHg
Kun mansetti alkaa täyttyä, paina START/STOP-painiketta ja pidä se
painettuna, kunnes mittari täyttyy 30–40 mmHg odotettua systolista
painetta korkeammalle.
Huomautuksia:
Mittari ei täyty yli 299 mmHg:n.
Älä käytä enempää painetta kuin on tarpeen.
FI

Katso Omron M2 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan verenpainemittarit, ja sen on arvioinut 18 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.9. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Omron M2 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Tarvitsetko apua?

Onko sinulla kysyttävää aiheesta Omron etkä löydä vastausta käyttöoppaasta? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus ongelmasta ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin kuvailet ongelmaa ja kysymystä, sitä helpompi muiden Omron omistajien on tarjota sinulle hyvä vastaus.

Päivi Viljanen • 26-8-2022Ei kommentteja

Mitä tarkoittaa, kun näyttöön jää mittauksen jälkeen puolikas sydämmen kuva palamaan?

Vastaa tähän kysymykseen
heikki perämäki • 1-12-2022Ei kommentteja

yritin nollata muistissa olevat arvot ohjeen mukaisesti mutta tuloksetta

Vastaa tähän kysymykseen
tapani • 29-4-2023Ei kommentteja

vilkkuu varoitus SYS/DIA mitä tarkoittaa

Vastaa tähän kysymykseen
AK • 18-4-2023Ei kommentteja

Kuinka tuo muisti tyhjennetään? Sitä on kysytty aiemminkin ja vastausta odotellaan.

Vastaa tähän kysymykseen
Jan-Erik Sundkvist • 23-9-2022Ei kommentteja

Mietin miksi kone vaikuttaa niin laiskan oloinen kun sen laittaa päälle?

Vastaa tähän kysymykseen

Kysymysten lukumäärä: 5

Yleistä
Omron
M2 | M2
verenpainemittari
4015672106062, 4015672108400
Suomalainen
Käyttöopas (PDF)
Ominaisuudet
MalliAutomaattinen
Tuettu sijoitusOlkavarsi
Keskimääräinen verenpaineKyllä
Sykkeen mittaus-
Diastolinen verenpaine-
Systolinen verenpaine-
Rannekkeen koko22 - 32 cm
Puhetoiminto-
Näyttö
Näytön tyyppiLCD
Näytä lisää

Etkö löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta? Saatat löytää vastauksen kysymykseesi UKK-osiosta Omron M2 alla.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä

Ei tuloksia