Pelgrim PSK960 käyttöohje

Katso täältä ilmaiseksi Pelgrim PSK960 manuaalia. Oletko lukenut manuaalin, mutta se ei vastaa kysymykseesi? Tällöin voit kysyä kysymyksen tällä sivustolla muilta Pelgrim PSK960 omistajilta.

Handleiding
Notice d’utilisation - Anleitung - Manual
PSK660RVS
PSK960RVS
700003130000
Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.
La plaque d’identification de l’appareil se trouve sur l’intérieur de l’appareil.
Das Gerätetypenschild befindet sich innen am Gerät.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.
Plak hier het toestel-identificatieplaatje.
Placez ici la plaque d’identification de l’appareil.
Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein.
Stick the appliance identification card here.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department,
have the complete type number to hand.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.

Onko teillä kysyttävää Pelgrim PSK960 ?

Kysy kysymys muilta Pelgrim PSK960 omistajilta täällä. Tarjoa selkeä ja kattava kuvaus ongelmastasi ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin esittelet ongelman ja kysymyksen, sitä helpompi muilla Pelgrim PSK960 omistajilla on tarjota sinulle hyvä vastaus.