Sony ZS-PS30CPB

Sony ZS-PS30CPB käyttöohje

 • ZS-PS30CP_ CET [FI/SE] 4-415-336-12(1)
  ©2012 Sony Corporation Printed in China
  4-415-336-12(1)
  Personal Audio System
  ZS-PS30CP
  Käyttöohjeet
  Bruksanvisning
  VAROITUS
  Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä
  jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
  Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
  tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
  pöytäliinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia
  kynttilöitä laitteen päälle.
  Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
  laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä
  aseta laitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä
  täytettyjä esineitä.
  Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
  pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
  pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
  poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
  Laite on kytkettynä vaihtovirtalähteeseen
  (päävirtalähde), jos virtajohto on kytketty
  seinäpistorasiaan, vaikka laitteesta olisikin sammutettu
  virta.
  Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin
  tai muuhun kaappiin.
  Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi
  ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle
  tai tulelle.
  Tärkeitä turvallisuustietoja sisältävä nimikilpi sijaitsee
  laitteen pohjassa.
  Liiallinen kuulokkeiden kautta tuleva äänenpaine voi
  vaurioittaa kuuloa.
  Käytöstä poistettujen sähkö- ja
  elektroniikkalaitteiden hävittäminen
  (koskee Euroopan yhteisön ja muiden
  Euroopan maiden jätehuoltoa)
  Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
  symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
  kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
  sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
  huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
  Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
  asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
  ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
  aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
  Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
  Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta
  ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
  ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
  liikkeestä, josta laite on ostettu.
  Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
  (koskee Euroopan unionia sekä muita
  Euroopan maita, joissa on erillisiä
  keräysjärjestelmiä)
  Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
  tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
  kotitalousjätteeksi.
  Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
  yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
  Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
  (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
  kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
  lyijyä.
  Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
  asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
  negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
  terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa
  aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
  luonnonvaroja.
  Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
  säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
  laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
  huollon toimesta.
  Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
  käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
  käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
  vastaanottopisteeseen.
  Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
  miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
  Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
  vastaanottopisteeseen.
  Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
  paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
  josta tuote on ostettu.
  Huomautus asiakkaille: seuraavat
  tiedot koskevat vain EU:n
  direktiivejä noudattaviin maihin
  myytäviä laitteita
  Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
  Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
  EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
  GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
  Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
  yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
  DualDisc-levyjä koskeva
  huomautus
  DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
  puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
  digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei
  ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme
  voi taata, että tuote on toistettavissa.
  Tekijänoikeussuojauksella
  varustetut levyt
  Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
  -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
  aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille
  levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
  tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
  ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
  soittaa tällä tuotteella.
  Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
  Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
  Virtalähteet Tekniset tiedot
  CD-soitinosa
  Järjestelmä
  Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
  Laserdiodin ominaisuudet
  Säteily: Jatkuva
  Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
  (Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n etäisyydeltä
  optisen lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
  aukolla.)
  Kanavien määrä
  2
  Taajuusvaste
  20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
  Huojunta ja värinä
  Alle mittausrajan
  Radio-osa
  Vastaanottoalue
  FM: 87,5 MHz - 108 MHz
  AM: 531 kHz - 1 602 kHz
  IF
  FM: 128 kHz
  AM: 45 kHz
  Antennit
  FM: Teleskooppiantenni
  AM: Sisäänrakennettu ferriittisauva-antenni
  USB-osa
  Tuettu bittinopeus
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32 kbps – 320 kbps, VBR
  Näytteenottotaajuudet
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32/44,1/48 kHz
  (USB)-portti
  USB-A (täysi nopeus)
  Yleistä
  Kaiutin
  Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 8 cm, 8 , kartio (2)
  Lähtöliitännät
  Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
  Impedanssiltaan 16 - 32 kuulokkeille
  Tuloliitäntä
  AUDIO IN -liitäntä (stereominiliitäntä)
  (USB)-portti: Tyyppi A, Maksimivirta 500 mA
  Lähtöteho
  1,0 W + 1,0 W (8 , harmoninen särö 10 %)
  Käyttöjännite
  CD-soitin/radio:
  230 V AC, 50 Hz
  9 V DC, 6 kpl R14 (koko C) -paristoja
  Tehonkulutus
  AC 11 W
  Paristojen käyttöikä*
  CD-soitin/radio:
  FM-vastaanotto
  R14P: noin 7 h
  Sony-alkaliparisto LR14: noin 30 h
  CD-toisto
  R14P: noin 1,5 h
  Sony-alkaliparisto LR14: noin 13 h
  Mitat
  Noin 299 mm × 126 mm × 210 mm (l/k/s)
  (ulkonevat osat mukaan lukien)
  Paino
  Noin 2,4 kg (paristot mukaan lukien)
  Vakiovarusteet
  Verkkovirtajohto (1)
  * Pariston kestoikä riippuu ympäristön lämpötilasta, käyttöolosuhteista,
  pariston valmistajasta ja tyypistä.
  Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja
  teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
  Lisävaruste
  Sony MDR -kuulokkeet
  Perustoiminnot
  *
  *
  * Painikkeissa VOL +
  ja
  on kohopiste.
  Toiminto Paina
  Toiston
  kytkeminen
  taukotilaan
  . Jatka toistoa painamalla
  uudelleen.
  Toiston
  pysäyttäminen
  .
  Siirtyminen
  seuraavaan
  raitaan tai MP3-
  tiedostoon
  .
  Siirtyminen
  edelliseen
  raitaan tai MP3-
  tiedostoon
  .
  Valitse kansio
  MP3-levyltä
  /TUNE +
  siirtyäksesi
  eteenpäin ja /TUNE –
  siirtyäksesi taaksepäin.
  Tietyn kohdan
  haku kuuntelun
  aikana
  Toiston aikana
  (eteenpäin)
  tai
  (taaksepäin)
  ja pidä
  painettuna, kunnes kohta löytyy.
  Tietyn kohdan
  haku näytön
  avulla
  Toiston aikana
  (eteenpäin)
  tai
  (taaksepäin)
  ja pidä
  painettuna, kunnes kohta löytyy, ja
  paina sitten
  .
  CD-levyn poisto PUSH OPEN/CLOSE (
  )
  .
  Vihjeitä
  Toisto alkaa siitä raidasta tai MP3-tiedostosta, johon toisto
  viimeksi pysäytettiin (Toiston jatkaminen). Pysäytyksen aikana
  näkyy seuraavaksi toistettavan raidan tai MP3-tiedoston numero.
  Peruuta toiston jatkaminen (aloita toisto ensimmäisen raidan/
  MP3-tiedoston alusta) painamalla
  , kun CD-levyn toisto
  on pysäytetty. Toiston jatkaminen peruutetaan, kun CD-lokero
  avataan. Jos laitteen virta katkaistaan verkkovirtajohdon ollessa
  kytkettynä, ei toiston jatkamista peruuteta.
  Esimerkki kansiorakenteesta ja
  toistojärjestyksestä
  Kansiot ja tiedostot toistetaan seuraavassa
  järjestyksessä:
  Kansio
  MP3-tiedosto
  Huomautuksia MP3-levyistä
  Kun levy asetetaan paikalleen, laite lukee kaikki levyllä olevat
  tiedostot. Tänä aikana näytössä lukee READING. Jos levyllä
  on paljon kansioita tai muita kuin MP3-tiedostoja, toiston
  käynnistäminen tai seuraavan MP3-tiedoston aloittaminen voi
  kestää pitkään.
  On suositeltavaa olla tallentamatta tarpeettomia kansioita
  tai muita kuin MP3-tiedostoja levylle, jota käytetään MP3-
  kuunteluun.
  Kansio, jossa ei ole MP3-tiedostoja, ohitetaan.
  Tiedostojen enimmäismäärä: 511
  Kansioiden enimmäismäärä: 256 (juurikansio mukaan lukien)
  Kansioiden ja tiedostojen yhteismäärä enintään: 512
  Hakemistotasojen enimmäismäärä: 8
  Kansioiden ja tiedostojen nimet näytetään enintään 64 merkin
  mittaisina lainausmerkit mukaan lukien.
  Laite voi näyttää merkit A - Z, 0 - 9 ja _. Merkit a - z näytetään
  isoina kirjaimina A - Z. Muut merkit näytetään merkkinä _.
  Paristojen vaihtaminen
  Aseta kuusi R14 (koko C) -paristoa (ei sisälly toimitukseen) paristolokeroon.
  Pohja
  Huomautuksia
  Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin
  himmenee tai laite lakkaa toimimasta.
  Vaihda kaikki paristot uusiin. Poista CD-levy laitteesta ennen paristojen vaihtamista.
  Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkovirtajohto laitteesta.
  Huomautus asiakkaille Euroopassa
  Laite sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua CD-, USB- tai AUDIO IN -toiston jälkeen, ellei mitään toimintoja
  käytetä.
  Tämä laite tukee ID3-nimikkeiden versioita 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 ja 2,4.
  Kun tiedostossa on ID3-nimiketietoa, näytössä näkyy kappaleen
  nimi, esittäjän nimi ja albumin nimi. Jos tiedostossa ei ole
  ID3-nimiketietoa, kappaleen nimen sijaan NO TITLE, esittäjän
  nimen sijaan NO ARTIST ja albumin nimen sijaan NO ALBUM.
  ID3-nimiketiedot voidaan näyttää enintään 30 merkin pituisina.
  Kun nimeät tiedostoja, muista lisätä tiedoston nimeen
  tiedostotunniste .mp3.
  Jos lisäät tiedostotunnisteen .mp3 muuhun kuin MP3-
  tiedostoon, laite ei tunnista tiedostoa oikein ja tuottaa
  sattumanvaraista häiriöääntä, joka voi vahingoittaa kaiuttimia.
  Tiedostonimi ei ole sama kuin ID3-nimike.
  Radion kuunteleminen
  1 Paina OPERATE
  .
  2 Paina RADIO BAND
  toistuvasti.
  Joka kerran painiketta painettaessa radion
  taajuusalue vaihtuu AM:n ja FM:n välillä.
  3 Pidä /TUNE + tai –
  painettuna, kunnes
  taajuuslukema alkaa muuttua näytössä.
  Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja
  pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman.
  Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta
  taajuutta askeleittain painamalla /TUNE + tai –
  toistuvasti.
  Vihje
  Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, vaihtaminen monolähetykseen
  vähentää yleensä kohinaa.
  1 Paina MODE
  .
  STEREO tai MONO näkyy näytössä.
  2 Kun
  STEREO näkyy näytössä, paina MODE niin, että MONO
  tulee näkyviin.
  Musiikin kuunteleminen USB-
  laitteesta
  Voit kuunnella USB-laitteelle (digitaaliseen
  musiikkisoittimeen tai USB-muistivälineeseen)
  tallennettua musiikkia.
  Tällä laitteella voidaan toistaa MP3-muodossa*
  1
  olevia
  musiikkitiedostoja.
  1 Paina OPERATE
  .
  2 Paina USB
  .
  3 Liitä USB-laite
  (USB) -liitäntään
  .
  4 Paina
  .
  Laite käynnistää toiston.
  Tiedostonumero Kun kansion ja kappaleen nimi on
  näytetty, näytetään tiedostonumero ja
  toistoaika*
  2
  .
  *
  1
  Tekijänoikeuksin suojattuja (Digital Rights Management)
  tiedostoja ei voi toistaa tällä laitteella.
  *
  2
  Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, se näytetään näytöllä
  merkkinä --:--.
  Muut toiminnot
  Toiminto Paina
  Toiston
  kytkeminen
  taukotilaan
  . Jatka toistoa painamalla
  painiketta uudelleen*
  3
  .
  Toiston
  pysäyttäminen
  .
  Kansion
  valitseminen
  /TUNE + tai – .
  Tiedoston
  valitseminen
  tai
  .
  Kohdan
  etsiminen
  tiedostosta
  Pidä
  tai
  painettuna
  toiston aikana ja vapauta painike
  halutussa kohdassa.
  *
  3
  VBR MP3 -tiedostoa toistettaessa laite saattaa jatkaa toistoa eri
  kohdasta.
  Muistin valitseminen toistettavaksi/tietojen
  näyttämiseksi
  Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi muisti
  (esimerkiksi sisäinen muisti ja muistikortti), voit valita,
  mitä muistia toistetaan.
  1 Liitä USB-laite
  (USB) -liitäntään
  .
  2 Paina USB
  laitteesta.
  3 Paina MEMORY SELECT
  pysäytystilassa.
  Jos laitteessa on toinen muisti, näytetään muistin
  raitojen/kansioiden kokonaismäärä.
  Vihjeitä
  Toisto alkaa siitä MP3-tiedostosta, johon toisto viimeksi
  pysäytettiin (Toiston jatkaminen).
  Peruuta toiston jatkaminen (aloita toisto ensimmäisen MP3-
  tiedoston alusta) painamalla
  .
  pistorasiaan ()
  AC IN -liitäntään ()
  Verkkovirtajohdon kytkeminen
  Kytke verkkovirtajohto laitteeseen () ja pistorasiaan ().
  Ennen laitteen käyttöä
  Virran kytkeminen tai katkaiseminen
  Paina OPERATE
  .
  Huomautus
  Kun virta kytketään päälle, pidä OPERATE painettuna, kunnes
  OPR/BATT-merkkivalo syttyy.
  Äänenvoimakkuuden säätäminen
  Paina VOL +, –
  .
  Kuunteleminen kuulokkeilla
  Kytke kuulokkeet laitteen takana olevaan
  (kuulokkeet) -liitäntään
  .
  CD-/MP3-levyn toistaminen
  1 Paina OPERATE
  .
  2 Paina CD
  .
  3 Paina PUSH OPEN/CLOSE ()
  ja aseta levy CD-
  lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
  Sulje CD-lokero painamalla PUSH OPEN/CLOSE ()
  .
  Etikettipuoli ylöspäin
  4 Paina
  .
  Laite toistaa kaikki raidat tai MP3-tiedostot kerran.
  Kun toistat MP3-levyä, MP3-merkkivalo syttyy
  laitteen luettua tiedostojen tiedot.
  Ääni-CD-levyt
  Raidan numero Toistoaika
  MP3-levy
  MP3-tiedoston
  numero
  Toistoaika*
  3
  näytetään
  sen jälkeen, kun
  kansion nimi*
  1
  ja
  kappaleen nimi*
  2
  on
  näytetty.
  *
  1
  Jos levyllä ei ole kansioita, näytössä lukee ROOT.
  *
  2
  Jos ID3-nimiketiedoissa ei ole kappaleen nimeä, näytössä lukee
  NO TITLE.
  *
  3
  Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä näkyy --:--.
  Toistotilan vaihtaminen
  Paina MODE
  toistuvasti, kun USB-laite ei ole toisto-
  tai taukotilassa. Voit valita normaalin toiston ( USB-
  laitteen kansion kaikille tiedostoille), uusintatoiston
  ( 1 tai ), satunnaistoiston (SHUF) tai
  ohjelmoidun toiston (PGM tai PGM ) (katso Eri
  toistotilojen valitseminen takasivulla).
  Huomautuksia USB-laitteesta
  Jotkin USB-laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia
  tämän laitteen kanssa.
  Toistotilaa ei voida vaihtaa, kun USB-laite on toisto-
  tai taukotilassa.
  Toiston alkaminen saattaa kestää kauan, kun:
  kansiorakenne on monimutkainen.
  USB-laitteen muisti on lähes täynnä.
  Kun USB-laite kytketään, laite lukee kaikki laitteessa
  olevat tiedostot. Jos laitteessa on useita kansioita tai
  tiedostoja, laitteelta saattaa kestää pitkään niiden
  lukemisessa.
  Älä kytke USB-laitetta laitteeseen USB-reitittimen
  kautta.
  Joidenkin USB-laitteiden kohdalla USB-laitteella
  suoritetussa toiminnossa saattaa olla viive, ennen
  kuin se suoritetaan tällä laitteella.
  Tämä laite ei ehkä tue kaikkia liitetyn USB-laitteen
  toimintoja.
  Tämän laitteen toistojärjestys saattaa poiketa
  kytketyn USB-laitteen toistojärjestyksestä.
  Älä tallenna muita kuin MP3-tiedostoja tai
  tarpeettomia kansioita USB-laitteelle, joka sisältää
  MP3-tiedostoja.
  Toiston aikana kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja,
  ohitetaan.
  Laite pystyy toistamaan ainoastaan MP3-tiedostoja,
  joiden tiedostotunniste on .mp3.
  Jos USB-laitteella on tiedostoja, joiden
  tiedostotunniste on .mp3 mutta jotka eivät ole
  MP3-tiedostoja, laite saattaa toistaa häiriöääntä tai
  siihen voi tulla toimintahäiriö.
  Yksi USB-laite voi sisältää enintään 999 MP3-tiedostoa
  ja 128 kansiota. Yhdessä kansiossa voi olla enintään
  128 tiedostoa.
  MP3-tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä voi
  vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteesta riippuen.
  Hakemistotasojen enimmäismäärä on 9.
  Yhteensopivuutta kaikkien MP3-videoiden koodaus-
  ja tallennusohjelmistojen, tallennuslaitteiden
  ja tallennusvälineiden kanssa ei voida taata. Jos
  käytetään ei-yhteensopivaa USB-laitetta, ääni saattaa
  hyppiä tai seurauksena voi olla häiriöääniä tai laite ei
  toista lainkaan.
  Musiikkilataussivustolta ladattuja tiedostoja ei ehkä
  voi toistaa.
  Yhteensopivuutta USB-lukijan/kirjoittimen kanssa ei
  voida taata.
  ©2012 Sony Corporation Printed in China
  4-415-336-12(1)
  Personal Audio System
  Bruksanvisning
  ZS-PS30CP
  Uttag Specifikationer
  CD-spelare
  System
  Ljudsystem för cd-skiva
  Egenskaper för laserdiod
  Emission: Kontinuerlig
  Laserutsändning: Mindre än 44,6 µW
  (Denna utmatning är uppmätt på ett avstånd av
  ungefär 200 mm från objektivets linsyta på det
  optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)
  Antal kanaler
  2
  Frekvenssvar
  20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
  Svaj och mätare
  Under mätbar gräns
  Radiodel
  Frekvensomfång
  FM: 87,5 MHz - 108 MHz
  AM: 531 kHz - 1 602 kHz
  IF
  FM: 128 kHz
  AM: 45 kHz
  Antenner
  FM: Teleskopisk antenn
  AM: Inbyggd ferritantenn
  USB
  Bithastighet som stöds
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32 kbps - 320 kbps, VBR
  Samplingsfrekvenser
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32/44,1/48 kHz
  (USB-port)
  USB-A (full hastighet)
  Allmänt
  Högtalare
  Fullt intervall: 8 cm diam, 8 , kontyp (2)
  Utgångar
  Hörlursuttag (miniuttag, stereo):
  För hörlurar 16 - 32 impedans
  Ingångsspänning
  AUDIO IN-uttag (miniuttag, stereo)
  (USB-port): Typ A, maximal ström 500 mA
  Effektutgång
  1,0 W + 1,0 W (vid 8 , 10 % harmonisk distorsion)
  Strömförsörjning
  För CD-radio:
  230 V AC, 50 Hz
  9 V DC, 6 R14 (strl. C) batterier
  Strömförbrukning
  AC 11 W
  Batteriets livslängd*
  För CD-radio:
  FM-mottagning
  R14P: omkring 7 h
  Sony alkaline LR14: omkring 30 h
  CD-uppspelning
  R14P: omkring 1,5 h
  Sony alkaline LR14: omkring 13 h
  Dimensioner
  Omkring 299 mm × 126 mm × 210 mm (b/h/d)
  (inkl. utskjutande delar)
  Vikt
  Ung. 2,4 kg (inkl. batterier)
  Medföljande tillbehör
  Nätkabel (1)
  * Batteritiden påverkas av förändringar i omgivningstemperaturen,
  användningsförhållandena, tillverkningsmetoden och batteritypen.
  Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.
  Valfritt tillbehör
  Sony MDR hörlursserie
  Grundläggande funktioner
  *
  *
  * VOL +
  och
  har en punkt som man kan känna med fingret.
  För att Tryck på
  Pausa
  uppspelning
  . Tryck igen för att återuppta
  uppspelningen.
  Stoppa
  uppspelning
  .
  Gå till nästa
  spår/MP3-fil
  .
  Gå till föregående
  spår/MP3-fil
  .
  Välj en mapp på
  en MP3-skiva
  /TUNE +
  för att gå framåt och
  /TUNE –
  för att gå bakåt.
  Lokalisera en
  punkt under
  tiden du lyssnar
  (framåt) eller
  (bakåt)
  under uppspelning och håll den
  nere tills du hittar punkten.
  Lokalisera en
  punkt under
  tiden du tittar i
  teckenfönstret
  (framåt) eller
  (bakåt)
  i pausläge och håll intryckt tills
  du hittar punkten, tryck därefter på
  .
  Plocka ur CD-
  skivan
  PUSH OPEN/CLOSE (
  )
  .
  Tips!
  Uppspelningen startar från det spår/den MP3-fil du senast
  stoppade uppspelningen för (Återuppta uppspelning). I
  stoppläget visas det spårnummer/MP3-filnummer som ska spelas
  upp.
  För att avbryta återupptagning av uppspelning (för att börja
  uppspelningen från början av första spåret/MP3-filen) trycker
  du på
  medan CD-spelaren är i stoppläge. När du öppnar
  CD-facket avbryts återupptagning av uppspelning. Om enheten
  stängs av när nätkabeln är ansluten, avbryts inte återupptagning
  av uppspelning.
  Exempel på mappstruktur och
  uppspelningsordning
  Uppspelningsordning för mappar och filer är enligt
  följande:
  Mapp
  MP3-fil
  Viktigt angående MP3-skivor
  När skivan har installerats läser enheten alla filerna på skivan.
  Under tiden visas READING. Om det finns många mappar eller
  andra filer än MP3 på skivan kan det ta en lång stund innan
  uppspelningen startar eller uppspelningen av nästa MP3-fil
  startar.
  Vi rekommenderar att du inte sparar onödiga mappar eller filer
  annat än MP3 på skivan som ska användas för att lyssna på MP3.
  En mapp som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
  Maximalt antal filer: 511
  Maximalt antal mappar: 256 (inklusive rotmappen)
  Maximalt antal mappar och filer totalt: 512
  Maximalt antal katalognivåer: 8
  Mappnamn och filnamn kan visas med upp till 64 tecken,
  inklusive citationstecken.
  Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan visas på denna enhet. Tecknen a - z
  visas som A - Z (stora bokstäver). Andra tecken visas som _.
  Denna enhet överensstämmer med versionerna 1,0, 1,1, 2,2, 2,3
  och 2,4 för ID3-tagformatet. När en fil har ID3-taginformation
  kan låttitel, artistnamn och albumnamn visas. Om filen inte har
  någon ID3-taginformation visas NO TITLE i stället för låttitel,
  NO ARTIST visas i stället för artistnamn och NO ALBUM visas i
  stället för albumnamn. ID3-taginformationen kan visas med upp
  till 30 tecken.
  Glöm inte att lägga till filändelsen .mp3 till filen när du anger
  filnamnet.
  Förberedelse av batterierna
  Sätt i 6 R14-batterier (storlek C) (medföljer ej) i batterifacket.
  Nedtill
  Obs!
  Byt batterier när indikatorn OPR/BATT
  försvagas eller när enheten slutar fungera.
  Byt alla batterier mot nya. Innan du byter batterier ska du kontrollera att CD:skivan inte sitter i enheten.
  Dra ur nätkabeln för att låta enheten gå på batterierna.
  För kunder i Europa
  Enheten stängs av automatiskt efter 20 minuter om ingen funktion utförs efter uppspelning av CD, USB eller AUDIO
  IN.
  Om du lägger till ändelsen .mp3 till en annan fil än MP3, kan
  inte enheten identifiera filen ordentligt och genererar ett brus
  som kan skada dina högtalare.
  Filnamnet stämmer inte överens med ID3-taggen.
  Lyssna på radio
  1 Tryck på OPERATE
  .
  2 Tryck upprepade gånger på RADIO BAND
  .
  Varje gång du trycker på knappen växlar
  radiobandet mellan AM och FM.
  3 Håll ner /TUNE + eller –
  tills
  frekvensangivelsen börjar ändras på displayen.
  Enheten söker automatiskt radiofrekvenser och
  stoppar när den hittar en station utan störningar.
  Om du inte kan ställa in en station trycker du på /
  TUNE + eller –
  på enheten upprepade gånger för
  att ändra frekvensen stegvis.
  Tips!
  För att minska bruset när en FM-sändning är brusig kan du ändra
  inställningen till mono.
  1 Tryck på MODE
  .
  STEREO eller MONO visas.
  2 Medan
  STEREO visas trycker du på MODE för att visa
  MONO.
  Lyssna på musik som finns på en
  USB-enhet
  Du kan lyssna på musik som sparats på en USB-enhet
  (en digital musikspelare eller ett USB-minne).
  Musikfiler i MP3-format*
  1
  kan spelas på denna enhet.
  1 Tryck på OPERATE
  .
  2 Tryck på USB
  .
  3 Anslut en USB-enhet till
  -porten (USB)
  .
  4 Tryck på
  .
  Enheten startar uppspelningen.
  Filnummer Efter att mappens namn och låttiteln
  visats dyker filnumret och speltiden*
  2
  upp.
  *
  1
  Filer med copyrightskydd (Digital Rights Management) kan
  inte spelas på denna enhet.
  *
  2
  Om speltiden är mer än 100 minuter visas --:-- i
  teckenfönstret.
  Andra åtgärder
  För att Tryck på
  Pausa
  uppspelning
  . Du kan återuppta
  uppspelningen genom att trycka
  på knappen igen*
  3
  .
  Stoppa
  uppspelning
  .
  Välja en mapp /TUNE + eller – .
  Välj en fil
  eller
  .
  Hitta ett visst
  ställe i en fil
  Håll
  eller
  intryckt
  under uppspelningen och släpp
  sedan knappen vid önskad
  punkt.
  *
  3
  När du spelar en VBR MP3-fil kanske enheten återupptar
  uppspelning från någon annan punkt.
  Välja ett minne för uppspelning/information
  Om en USB-enhet har fler än ett minne (t.ex.
  internminne och ett minneskort) kan du välja vilket
  minne som ska spelas.
  1 Anslut USB-enheten till
  (USB) -port
  .
  2 Tryck på USB
  på enheten.
  3 Tryck på MEMORY SELECT
  , i stoppläge.
  Totalt antal spår/mappnummer i minnet visas om
  det finns ett annat minne.
  Tips!
  Uppspelningen startar från den MP3-fil du senast stoppade
  uppspelningen vid (Återuppta uppspelning).
  För att avbryta återupptagen uppspelning (för att starta
  uppspelning från början av den första MP3-filen) trycker du på
  .
  Ändra uppspelningsläge
  Tryck på MODE
  upprepade gånger medan USB-
  enheten inte spelar upp eller är i pausläge. Du kan
  välja normal uppspelning ( för alla filer i en mapp
  eller på en USB-enhet), upprepad uppspelning (
  1 eller ) slumpmässig uppspelning (SHUF) eller
  programmerad uppspelning (PGM eller PGM )
  (se Välja olika uppspelningslägen på baksidan).
  VARNING
  Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det
  ökar risken för brand och elstötar.
  Du minskar brandrisken om du ser till att
  ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över
  med tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande.
  Placera inte heller levande ljus på enheten.
  Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar
  du risken för brand
  eller
  elstötar; placera inte heller
  vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och
  liknande.
  Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort
  enheten från elnätet, bör du ansluta enheten till ett
  lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att enheten
  inte fungerar som den ska, måste du genast koppla
  bort kontakten från vägguttaget.
  Enheten är inte bortkopplad från nätet om den är
  ansluten till vägguttaget, även om själva enheten har
  stängts av.
  Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en
  bokhylla eller instängd i ett skåp.
  Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade
  batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld
  eller liknande under en längre tid.
  Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på
  undersidan.
  Orimligt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan
  orsaka hörselskador.
  Omhändertagande av gamla elektriska
  och elektroniska produkter (Användbar i
  den Europeiska Unionen och andra
  Europeiska länder med separata
  insamlingssystem)
  Symbolen på produkten eller emballaget anger
  att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
  Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
  återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
  att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
  du till att förebygga eventuella negativa miljöoch
  hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
  som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper
  till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
  upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
  myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
  du köpte varan.
  Avfallsinstruktion rörande förbrukade
  batterier (gäller i EU och andra
  europiska länder med separata
  insamlingssystem)
  Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
  betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
  hushållsavfall.
  På vissa batterier kan denna symbol användas i
  kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
  symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
  batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller
  0,004% bly.
  För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade
  på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda
  miljön och människors hälsa från potentiella negativa
  konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
  felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
  bidra till att bevara naturens resurser.
  När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
  eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
  av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
  auktoriserad servicetekniker.
  För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
  skall det levereras till återvinningsstation för elektriska
  produkter när det är förbrukat.
  För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
  hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
  batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
  batterier.
  För mer detaljerad information rörande korrekt
  avfallshantering av denna produkt eller batterier,
  vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
  avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
  produkten.
  Kundmeddelande: Följande
  information gäller enbart för
  utrustning såld i länder som
  tillämpar EU-direktiven
  Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
  1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
  Auktoriserad representant för EMC och produkt
  säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
  Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
  garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service
  och garanti dokument.
  Notering om DualDiscs
  En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning
  på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan.
  Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact
  Disc (CD)-standarden kan det dock hända att den inte
  går att spela i den här brännaren.
  Ljud-CD-skivor som kodats med
  upphovsrättsteknologi
  Den här produkten har tillverkats för uppspelning
  av skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
  Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor
  med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
  skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte
  kan spelas upp av den här produkten.
  Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
  Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
  Thomson.
  till ett vägguttag ()
  till AC IN ()
  För att ansluta nätsladden
  Anslut nätkabeln till enheten () och vägguttaget ().
  Innan du använder enheten
  Sätta på och stänga av
  Tryck på OPERATE
  .
  Observera
  Håll OPERATE intryckt tills OPR/BATT-indikatorn tänds.
  Justera volymen
  Tryck på VOL +, –
  .
  Använda hörlurarna
  Anslut hörlurarna till -uttaget (hörlurar)
  enhetens baksida.
  Spela en CD/MP3-skiva
  1 Tryck på OPERATE
  .
  2 Tryck på CD
  .
  3 Tryck på PUSH OPEN/CLOSE ()
  och placera en
  skiva med etikettsidan uppåt i CD-facket.
  För att stänga CD-facket trycker du på PUSH OPEN/
  CLOSE ()
  .
  Märkt sida vänd uppåt
  4 Tryck på
  .
  Enheten spelar alla spår/MP3-filer en gång.
  MP3-indikatorn tänds när enheten har läst
  filinformationen när du spelar en MP3-skiva.
  Ljud-CD
  Spårnummer Speltid
  MP3-skiva
  MP3-filnummer Efter att mappens
  namn*
  1
  och låttiteln*
  2
  visats dyker speltiden*
  3
  upp.
  *
  1
  Om det inte finns någon mapp visas ROOT i teckenfönstret.
  *
  2
  Om det inte finns någon låttitel i ID3-taginformationen visas
  NO TITLE.
  *
  3
  Om speltiden är mer än 100 minuter visas --:-- i teckenfönstret.
  Information om USB-enheten
  Vissa USB-enheter är kanske däremot inte kompatibla
  med denna enhet.
  Det går inte att ändra uppspelningsläge när USB-
  enheten spelar upp eller är i pausläge.
  Det kan ta lång tid innan uppspelningen startar när:
  mappstrukturen är komplex.
  USB-enheten nästan är full.
  När en USB-enhet är ansluten läser enheten av alla
  filer på enheten. Om det finns många mappar eller
  filer på USB-enheten kan det ta lång tid för enheten
  att slutföra läsningen.
  Anslut inte USB-enheten till en enhet via en USB-
  hubb.
  Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en
  fördröjning innan en begärd åtgärd utförs av denna
  enhet.
  Denna enhet hanterar kanske inte alla funktioner
  som tillhandahålls på en ansluten USB-enhet.
  Uppspelningsordningen på denna enhet kan skilja
  sig från uppspelningsordningen för den anslutna
  USB-enheten.
  Spara inte andra filer än MP3-filer eller onödiga
  mappar på en USB-enhet som innehåller MP3-filer.
  Under uppspelningen hoppas de mappar som inte
  innehåller några MP3-filer över.
  Denna enhet kan endast spela MP3-filer som har
  filnamnstillägget .mp3.
  Om det finns filer på USB-enheten som har
  filnamnstillägget .mp3 men inte är MP3-filer kan
  enheten orsaka brus eller fel.
  Maximalt 999 MP3-filer och 128 mappar kan finnas
  på samma USB-enhet. Maximalt 128 filer kan finnas i
  en enda mapp.
  Maximalt antal MP3-filer och -mappar kan variera
  beroende på fil- och mappstrukturen.
  Maximalt antal katalognivåer är 9.
  Kompatibilitet med alla videokodnings-/
  bränningsprogramvaror för MP3, inspelningsenheter
  och inspelningsmedier kan inte garanteras. Om du
  använder en inkompatibel USB-enhet kan ljudet
  hoppa eller ha dålig kvalitet, eller enheten kanske
  inte kan spelas alls.
  Det kan hända att filer som laddats ner från en
  musiknerladdningssida inte går att spela.
  Kompatibilitet med USB-läsare/skrivare kan inte
  garanteras.

Onko teillä kysyttävää Sony ZS-PS30CPB ?

Kysy kysymys muilta Sony ZS-PS30CPB omistajilta täällä. Tarjoa selkeä ja kattava kuvaus ongelmastasi ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin esittelet ongelman ja kysymyksen, sitä helpompi muilla Sony ZS-PS30CPB omistajilla on tarjota sinulle hyvä vastaus.

Katso täältä ilmaiseksi Sony ZS-PS30CPB manuaalia. Oletko lukenut manuaalin, mutta se ei vastaa kysymykseesi? Tällöin voit kysyä kysymyksen tällä sivustolla muilta Sony ZS-PS30CPB omistajilta.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Sony
Malli ZS-PS30CPB
Tuote CD-soitin
EAN 4905524834963, 4905524834970, 840102109023
Kieli Ruotsalainen, Suomalainen
Tiedoston tyyppi PDF
Ääni
Tuetut ääniformaatit MP3, WMA
Kaiuttimet
Kaiuttimen halkaisija 80mm
Nimellisteho RMS 2W
Sisäiset kaiuttimet
Radio
Tuetut radiotaajuuskaistat AM, FM
Mediatyypit
CD-RW-toisto
CD-R-toisto
Toistolevyn formaatti CD-audio
Ominaisuudet
MP3-toisto
CD-vaihtaja
Laitteen tyyppi Kannettava CD-soitin
Tuotteen väri Musta
Esiasennettujen asemien määrä 30
Pakkauksen sisältö
Virtalähde mukana
Näyttö
Näyttö LCD
Liitettävyys
USB 2.0 -porttien määrä 1
Kuulokkeiden liitettävyys 3, 5 mm
Kuulokelähdöt 1
Akku
Akkutyyppi R14
Virranhallinta
Tuettu paristojen lukumäärä 6
Paino ja mitat
Paino 2400g
Tuotteen syvyys 126mm
Tuotteen korkeus 210mm
Tuotteen leveys 299mm

Myynnissä

  Liittyvät tuotteet

  CD-soitin Sony